Producció

A la Xarxeta considerem que actualment hi ha recursos i un context que permet fer una producció 100% ecològica. Per tant considerem que qualsevol persona que entri a la Xarxeta ha de fer producció 100% ecològica. La Xarxeta ofereix assessorament i acompanyament mitjançant el node per facilitar el procés de conversió, que es valorarà en cada cas.